36 30 44 77 pmj@pmj.dk
  • Kronprins Frederiks bro
Langebro

Vedligehold af langebro

Nyhavnsbroen

Vedligehold af nyhavnsbroen

Kronprins Frederiks bro

Vedligehold af Kronprins Frederiks bro

Sølyst Gelænder

Gasrensningsanlæg

Lynetten røggasrensning

Levering og montage af nyt anlæg for røggasrensning, Kanaler i rustfrit stål, Konstruktioner for bæring af kanaler udført i galvaniseret stål.