36 30 44 77 pmj@pmj.dk
  • U1500 vacuumkolonne
Sølyst Gelænder

Thule Air base

Montage af 410 ton stål på 13 døgn til aftalt tid trods store vejrmæssige udfordringer.

KB Hallen

Aluinddækning af indskudt dæk