36 30 44 77 pmj@pmj.dk

Henvendelse fra hjemmeside

PMJ A/S

Avedøreholmen 96-98, 2650 Hvidovre

CVR.: 53304516

Nis Hansen

Nis Hansen

Driftleder

Mail: nh@pmj.dk
Telefon: 36 30 44 77 – tast 1
Mobil: 40 79 00 35

Louise Geertsen

Louise Geertsen

Bogholder

Mail: lg@pmj.dk
Telefon: 36 30 44 77 – Tast 3
Fakturaer: bogholderi@pmj.dk

Lars Rossen

Lars Rossen

Projektleder

Mail: lr@pmj.dk
Telefon.: 36 30 44 77 – tast 2
Mobil: 20 71 44 77

Otto Jacobsen

Otto Jacobsen

Kvalitetssikringsansvarlig

Mail: oj@pmj.dk
Telefon: 36 30 44 77 – tast 4