36 30 44 77 pmj@pmj.dk
  • Kronprins Frederiks bro
Langebro

Vedligehold af langebro

Nyhavnsbroen

Vedligehold af nyhavnsbroen

Kronprins Frederiks bro

Vedligehold af Kronprins Frederiks bro

Sølyst Gelænder

Thule Air base

Montage af 410 ton stål på 13 døgn til aftalt tid trods store vejrmæssige udfordringer.

KB Hallen

Aluinddækning af indskudt dæk

Gasrensningsanlæg

Lynetten røggasrensning

Levering og montage af nyt anlæg for røggasrensning, Kanaler i rustfrit stål, Konstruktioner for bæring af kanaler udført i galvaniseret stål.